YETENEK ANALİZİ

YETENEK ANALİZİ NEDİR ?

Yetenek analizi insanların sahip olduğu yetenekleri keşfedip o yönde yol kat etmesini sağlamak.

NEDEN ?

Nedeni çok basit.. Günümüzde insanlar yeteneklerini bulamayıp. Mutsuz işlerde çalışıp, yeteneklerine uygun olmayan şekillerde okutulup, yeteneklerini kullanamadan yitip gitmeleridir. Bu yüzdendir ki siz ya da çocuklarınıza bu testi yapın ve o yolda ilerleyin ya da en azından .çocuklarınızın ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Aşağıda ki tanımları okursanız sizde ya da çocuğunuzda ya da başka birisinden benzerlikler görebilirsiniz.1-)  SÖZEL– DİL ZEKASI

Bu kişiler güçlü bir kelime haznesine sahiptirler; kelimelerin anlamları, dil bilgisi kurallarına uyma, dilin yazılı ve sözlü kullanılması konularında hassaslardır. İnsanları dinlemekten ve onlarla konuşmaktan hoşlanırlar. Kendilerini ifade etmeyi severler ve dili düzgün ve ustaca kullanarak insanları etkilerler. İkna kabiliyetleri yüksektir. Kelime oyunlarından ve bulmacalardan hoşlanırlar. Dinleyerek ve duyarak öğrenirler. Bilgiyi dinleme ve tekrar etme becerilerini kullanarak ayıklarlar ve sınıflandırırlar. (Avukat, komedyen, editör, tarihçi, gazeteci, şair, politikacı, psikoterapist, satış elemanı, çevirmen)

1- Diğer insanlardan daha iyi yazar.

2- Uzun hikayeler ve fıkralar anlatır.


3- İsimler, yerler ve tarihler ile ilgili iyi bir hafızaya sahiptir.


4- Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.


5- Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir.


6- Başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişime girer.


7- Tekerlemeleri, anlamsız ritimleri ve sözcük oyunlarını sever.


8- Okumayı sever.


9- Dinleme becerisi yüksektir; dinleyerek daha iyi öğrenir.


10- İyi bir hafızası vardır.2-) MANTIKSAL – MATEMATİKSEL ZEKA

Bu kişiler veri toplamayı, organize etmeyi, analiz etmeyi, yorumlamayı ve tahmin yürütmeyi severler. Nesneler arasında ilişkileri görebilme ve problem çözebilme yeteneğine sahiptirler. Soru sormaktan ve araştırmaktan hoşlanırlar. Sayıları akıllıca kullanırlar, mantıksal modelleri, kategorileri, ilişkileri sebep ve sonuç ilişkilerini anlama yetenekleri vardır. Strateji oyunlarından, bulmacalardan ve deney yapmaktan hoşlanırlar.(Muhasebeci, bankacı, bilgisayar programcısı, mühendis, yatırımcı, araştırmacı, bilim adamı)

1- Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.

2- Soyut ve kavramsal düşünebilir.


3- Bilgiler arasında bağlantılar kurar.


4- Güçlü bir muhakemesi vardır.


5- Satranç ve briç gibi oyunları oynamaktan zevk alır.


6- Matematiksel problemleri kafasında kolayca ve çabucak çözer.


7- Matematik dersini sever.


8- Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulur.


9- Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi stratejik oyunları oynamayı sever.


10-Olayları ve nesneleri kategorilere ayırmayı veya onları hiyerarşik olarak düzenlemeyi sever.


11- Yüksek düzeyde bilişsel düşünme becerisi içeren deneylere katılmayı sever.


12-Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok iyi gelişmiştir.3-) GÖRSEL – UZAYSAL ZEKA

Bu kişiler 3 boyutlu düşünebilen, zihinlerindeki bilgiyi imge ve resimlere aktarabilen kişilerdir. Daha önce zihinlerine aktardıkları bu imge ve resimleri, ihtiyaç duyduklarında tekrar kullanabilirler. Geometriyi anlama ve uzayda nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlama yetenekleri vardır. Görsel sanatlarda, mimarlık ve fotoğrafçılıkta başarılıdırlar. Labirent oyunlarından, yapbozlardan, resim çizmekten ve legolarla oynamaktan hoşlanırlar. (Fotoğrafçı, grafik tasarımcısı, reklamcı, mimar, moda tasarımcısı, film editörü, yönetmen, denizci, tur rehberi, pilot, terzi, şehir planlamacısı)

1- Haritaları, çizelgeleri ve diyagramları yazılı materyallerden daha kolay okur.

2- Sanat içerikli etkinlikleri sever.


3- Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar.


4- Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren figürleri ve resimler çizer.


5- Filmleri, slaytları ve diğer görsel sunuları izlemeyi tercih eder.


6- Bulmaca çözmekten hoşlanır.


7- Renklere karşı çok duyarlıdır.


8- Resimli yayınlardan daha çok hoşlanır.


9- Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer.


10- Daha önce gittiği yerleri kolay hatırlar.


11- Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar veya modeller oluşturur.


12-Okurken kelimelere oranla resimlerden daha çok öğrenir.


13-Varlıkların görsel imgelerini çok iyi çizer.4-)  MÜZİKSEL – RİTMİK ZEKA

Doğal kaynaklara ve çevreye ilgisi yüksektir. Bitki ve hayvanları tanır ve onlarla ilgilenir. Araştırarak, gözlem yaparak, çevreyi, olayları gözlemleyip inceleyerek öğrenirler. (Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci) Bu kişiler ritimleri, perdeleri, tonları anlama, yaratma, yorumlama ve besteleme yeteneğine sahiptirler. Doğanın ritmine ve seslere karşı hassastırlar. Müzik dinlemeyi ve kendi kendilerine şarkı söylemeyi severler. Bir müzik aleti çalmayı kolaylıkla öğrenebilirler. Bir melodiyi bir kez duymaları, tekrarlayabilmeleri için yeterlidir. Ritim ve melodi ile daha kolay öğrenebilirler. Çalışırken veya yeni bir şey öğrenirken müzik dinlemeyi ya da kendi kendilerine mırıldanmayı, elleri ve ayaklarıyla ritm tutmayı severler. (Besteci, orkestra şefi, dansçı, müzisyen, müzik terapisti, müzik öğretmeni, şarkı sözü yazarı, ses mühendisi)

1- Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar.

2- Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.


3- Bir şarkının makamını, notalarını, eslerini ayırdedebilir.


4- Öğrendiği şarkıları paylaşmak ister.


5- Herhangi bir müzik aletini çok iyi çalar ya da bunun eğitimini almak ister.


6- Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar.


7- Farkına varmadan kendi kendine mırıldanır. 

8- Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutar. 

9- Çevresindeki seslere duyarlıdır. 

10-Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik eder. 

11- Müzik çalan bir ortamda daha verimli çalışır.


5-) BEDENSEL – KİNESTETİK ZEKA


Bu kişiler bilgiyi vücutlarındaki hislerle işlerler. Hareket etmeyi, kişilerle konuşurken onlara dokunmayı, jest ve mimiklerini kullanmayı severler. Her türlü sporu ve fiziksel aktiviteleri severler. Genellikle kendilerini dans ederek ifade ederler. (Akrobat, dansçı, oyuncu, marangoz, koreograf, teknisyen, heykeltıraş, cerrah, beden eğitimi öğretmeni)

1- Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade eder.

2- El becerileri iyidir.


3- İnsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanır.


4- Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdır.


5- Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyar.
6-) SOSYAL ZEKA

İyi iletişim becerileri ve başkalarının duygularına karşı empati kurabilme yeteneğidir. Kişiler arasındaki farklılıkları doğal karşılarlar ve etraflarındaki kişilerle kolaylıkla çok güzel arkadaşlıklar geliştirirler. Sosyal ortamların doğal liderleridirler. (Öğretmen, psikolog, danışman, hemşire, politikacı, halkla ilişkiler uzmanı, resepsiyonist, sekreter, toplum liderleri, sosyal hizmetler uzmanı)

1. Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever.

2. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir.


3. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder.


4. Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir.


5. Başkaları ile birlikte ders çalışmayı veya oyun oynamayı çok sever.


6. En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır ve onları sık sık arar.


7. Başkaları daima onunla birlikte olmak ister.


8. Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları önemser.


9. Empati yeteneği çok iyi gelişmiştir.


10. Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak ve öğreterek öğrenmeyi sever.
7-) İÇSEL ZEKA


Bu zeka, kısaca kişinin kendini tanıyabilme yeteneğidir. Sosyal zekanın kişiye döndürülmüş halidir. Bu kişiler kendi duygularını, motivasyonlarını, güçlü ve zayıf yanlarını anlayabilme yeteneğine sahiptirler. Kendilerini öyle iyi tanırlar ki, kişisel hedeflerine ulaşabilmek için kendi kendine disipline edebilirler. Kendi kendilerini motive edebilirler, duygu ve düşüncelerini gözden geçirebilir ve etkin bir şekilde kontrol edebilirler. Kendi başlarına çalışmayı tercih ederler, gözlem yaparak ve dinleyerek iyi öğrenirler. Tek başlarına oynayabilecekleri oyunları ya da sporları tercih ederler. Kendi duygu ve ruh hallerine karşı hassastırlar. (Girişimci, danışman, yaratıcı yazar, psikolog, araştırmacı yazar)

1. Bağımsızlık duygusu gelişmiştir.

2. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır.


3. Bireysel çalışırken daha başarılıdır.


4. Amaç ve hedeflerine ilişkin iyi bir anlayışa sahiptir.


5. Düşünce ve davranışları arasında tutarlılık vardır.


6. Kendisine her zaman güvenir.


7. Yaşadıklarında her zaman ders alır.


8-) DOĞA ZEKASI

Doğal kaynaklara ve çevreye ilgisi yüksektir. Bitki ve hayvanları tanır ve onlarla ilgilenir. Araştırarak, gözlem yaparak, çevreyi, olayları gözlemleyip inceleyerek öğrenirler. (Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci)

1. Doğa olaylarına çok meraklıdır. 

2. Bitki yetiştirmeyi çok sever. Sınıftaki çiçeklerin bakımını üstlenir. 


3. Doğa ve hayvanlarla ilgili konuları iliyle takip eder. 


4. Mevsimleri ve iklim olaylarını yakından takip eder. 


5. Doğa ve hayvanlar ilgili belgeselleri izler. 


6. Çevreye karşı duyarlıdır. 


7. Toprakla oynamayı sever.


KAYNAKÇA:

http://www.tugbacansali.com/coklu-zeka-kurami-nedir/

https://kisiselbasari.com/zeka-turune-gore-uygun-meslekler.html